Információk

Klubtagsági és Bérleti Díjak 2022

Klubtagság díjak:

1 hónap    16 000 Ft
3 hónap    45 000 Ft
6 hónap    78 000 Ft
9 hónap    108 000 Ft
12 hónap  120 000 Ft

A klubtagok számára megjelölt 0.22-es és 9mm-es, illetve .38-as revolverek használata és a lőállás díjmentes.

Alkalmi bérlet

Lőállás díj: 4 000 Ft

Fegyverbérleti díj: 1 500 Ft.

Ügyintézés klubtagoknak minden csütörtökön 16-18 óra között.

Lőtérszabályzat

1. A lőtéren kiskaliberű és sörétes puskával, kis- és nagy kaliberű lőfegyverrel és lőszerrel folytatható lövészet.
2. A lőtéren 9 db vegyes rendeltetésű lőállás használható, az 1. pontban meghatározott lőfegyverekkel céllövészetre, illetve a lőállástól befelé haladva szituációs lövészetre.
3. A pincelőtéren a lövészet megkezdését “piros jelzőfény” jelzi, mely folyamatosan világít a lövészet ideje alatt.
4. A lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
5. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérparancsnok) utasításait kötelesek betartani.
6. Lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (sörétes lőfegyvert megtörve) – töltetlen állapotban szabad bevinni.
7. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni TILOS!
8. A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybíró) tartózkodhat.
9. Lőtéren kizárólag a célra, a céltáblára vagy a mögötte lévő golyófogóra szabad lövést leadni.
10. Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos!
11. Töltési, ürítési, vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
12. A lőállások elé menni, vagy onnan lövést leadni csak szituációs lövészeteknél lövészetvezető (versenybíró) engedélyével szabad!
13. A lőállásban csak a lövészetvezető (versenybíró) által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
14. Lőszert vagy lőfegyvert csak Fegyvertartási Engedéllyel rendelkezők vihetnek ki a lőállásból, ennek hiányában lőfegyvert vagy lőszert kivinni tilos!
15. A lőállást csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad elhagyni.
16. A lőfegyver tisztítását, javítását csak a kijelölt helyen szabad végezni.
17. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből.
18. Ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló személyek a lőtéren nem tartózkodhatnak.
19. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. Lőfegyverrel okozott balesetet az illetékes hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
20. A lövészeten résztvevőkről és az elhasznált lőszer mennyiségéről lőtérnaplót kell vezetni.
21. A szituációs lőcsarnokban csak a lövő és a lövészetvezető tartózkodhat.
22. A szituációs lövészet szabályainak maradéktalan betartásáért a lövészetvezető felel.
23. A lövészet a lővonalról a vezető /lövészetvezető, versenybíró/ utasítására történhet.

Lövészeti program menete

A lövészeti csomagok program menete:
• A lövészet megkezdése előtt regisztrálják a személyi igazolvány és a lakcímkártya adatait, ezeket semmiképpen ne felejtsétek otthon!
• Ezt követően megtörténik a fegyverkezési és biztonsági szabályok oktatása, az elméleti oktatás és a fegyverek bemutatása
• A lőállásban lövészetvezető segítségével indulhat a lövészet

• A programra kísérők is eljöhetnek, fotózni-videózni lehet a lövészet alatt, a lőlapot meg lehet tartani, a csomagokhoz plusz lőszer és lőlap a helyszínen vásárolható.

• A program nagyjából egy órát vesz igénybe, ezt nagyban befolyásolja a lövésszám, tempó, ill. az oktatás alatt felmerült kérdések.

Lőállásba állhatsz, ha:

• tizennyolcadik életévedet már betöltötted
• az egészségi állapotod alapján alkalmas vagy a fegyverkezelésre, lövészetre;

• a lőtérszabályzatot elolvastad és értelmezted, magadra nézve kötelezőnek tekinted, különösen a biztonságtechnikai szabályzat betartását.

Ajándékkártyás foglalás

Amennyiben ajándékba szeretnéd lövészeti csomagot vásárolni a következő módon teheted meg:

1. Kiválasztod az ajándékba szánt csomagot / csomagokat.
2. A megrendelési folyamatnál az űrlap kitöltésekor bekattintod az "ajándékként rendelem" jelölőnégyzetet.
3. Itt  szükséges  megadni  a számlázáshoz  az  adatokat  (Név, számlázási cím, ajándékozott).
4.  Ezt  követően  küldünk  egy  átutalásos számlát.
5. A számla  kiegyenlítését  követően  küldünk  egy  kupont  (a kuponon szerepel egy sorszám, a rendelt csomag, és az ajándékozott neve).
6.  A kuponszámra  hivatkozva  tud  az  ajándékozott  időpontot  egyeztetni  velünk  elérhetőségeink  egyikén.

Fizetés készpénzzel:

1. Személyesen a lőtéren tudod rendezni készpénzben az ajándékkártyát, mielőtt az ajándékozott felhasználja a kupont.
2. Személyesen a lőtéren tudod rendzni készpénzben a csomagok végösszegét, amennyiben eljössz Te is az ajándékozottal.

A beérkezést követően tudsz velünk időpontot egyeztetni.